Týmto blogom som chcel . . . 

V mysliach ľudí je do určitej miery zakorenené to, že dáta, databázy, reporting, preskripcia a transkripcia sú určené len veľkým korporátom, ktoré majú na to vyčlenené nemalé finančné prostriedky a môžu si dovoliť riadiť sa podľa dát. Svoj podiel na tom majú filmy a masová propagácia, ktorú zvládnu len giganty v danej oblasti podnikania a tí majú svoje taxy nastavené vysoko. Preto si ľudia myslia, že dátový prístup, byť data-driven, nie je pre nich určení a ak je, tak musia naň vynaložiť nemalé finančné prostriedky zo svojích úspor, z ťažko zarobených peňazí. No my vieme, že realita je a môže byť iná!

Kvôli slabému dátovému nastaveniu prichádzajú spoločnosti po celom svete o nemalé peniaze. Je to chyba toho, že o menšie spoločnosti nie je doposiaľ taký enormný záujem a ak je, tak sa k ním nepristupuje individuálne.

Ak by sme žili v uzatvorenej (dokonalej) sústave, že si vieme určiť potrebné premenné ako fixné a platné bez ohľadu na prostredie, tak v prepočte na Slovensko, by to bolo približne 19,6 miliardy dolárov a v prepočte na každý podnikateľský subjekt približne 32 951 dolárov, čo predstavuje 27 893€. Len kvôli tomu, že sa rozhodujú emočne a bez dát. Sú bez pevnej koncepcie.

My v Accencis chceme prinášať dostupné riešenia v kvalite prispôsobenej na trh berúc do úvahy ekonomické podmienky a odlišnosť každého podnikania. Naším cieľom je mať spokojných zákazníkov, ktorí dokážu jednoduchšie dosahovať svoje plány, ktoré im prinesú želaný podnikateľský efekt. Ako dôkaz ponúkame úvodnú konzultáciu zadarmo, na ktorej vám priblížime naše činnosti a vy nám ukážete váš biznis model. Začať nie je zložité! Poďme spolu do toho!

Týmto blogom som chcel vyvrátiť dezinformácie, ktoré by vás mohli odradiť od dát vo vašej spoločnosti.

Nie sme gigant. Nie ste čísla. Spoločne tvoríme komunitu.

#SPOLOČNEPROTIKRÍZE

 

Team Accencis

 

Použitý slovník:

Preskripcia – ako docielim to, čo chcem (akými aktivitami)

Transkripcia – prepis génu (kódu), života spoločnosti, do dátových vizualizácií

Reporting – pravidelný dátový výstup, ktorý vieme premeniť na informácie potrebné k rozhodovaciemu procesu 

Data-driven – mať procesy, aktivity a nástroje v spoločnosti pod dozorom v dátových prehľadoch