V tomto storočí sa kladie dôraz na spoznanie zákazníka, t.j. vedieť určiť jeho požiadavky na produkt alebo službu a jeho správanie na rôznych platformách (kanáloch), ktoré aktuálne praktizuje daná spoločnosť (e-shop, web, online reklama, newsletter, mail marketing, …). Ľudia, odborníci, ktorých poveríte touto úlohou väčšinou vytvárajú závery zo skúseností či pocitov, ktoré nadobudli. Závery sú väčšinou o tom, ako to oni vnímajú. Málokto sa na danú úlohu pozrie komplexne, v širšom slova zmysle a na základe dát z dostupných zdrojov (Excel, účtovníctvo, Google Analytics).  V týchto dátových zdrojoch je všetko podložené metrikamidimenziami, ktoré vychádzajú zo zákazníckeho správania.

 

Pre našich klientov sme vytvorili pyramídový (no)data model, v ktorom chceme priblížiť podstatu čísel v podnikaní. Tento model sa dá použiť pri rôznych prípadoch od implementácie myšlienky v podnikaní, cez jednotlivé oddelenia v spoločnosti, až po spoločnosť ako takú. Zastávame názor, že bez jasne premyslených rozhodnutí, ktoré vychádzajú z relevantných dát, spoločnosť nemôže napredovať podľa plánov, podľa stratégií, a tak dosiahnuť stanovenú víziu v reálnom čase. Na čo ale treba poukázať je to, že dáta nezaručujú úspech podnikateľa = peňažné bohatstvo. No vedia podnikanie v reálnom čase usmerňovať, čim udávajú smer, aby podnikateľ vedel svoje rozhodnutia vykonať spôsobom prinášajúcim mu osoh.

V spoločnosti Accencis zaznávame názor, že všetky aktivity, ktoré pre klienta robíme by mali dosahovať synergický efekt. Ten hovorí o princípe „1+1=3“ čo znamená, že vhodnou kombináciou marketingovo-komunikačných nástrojov sa daný cieľ prevýši.

Preto pri vypracovávaní rôznych plánov a činností neustále komunikujeme s klientom, aby nám priblížil deje vo firme. Robíme to preto, aby sme vychádzali z relevantných údajov a nevymýšľali vymyslené. Pri tejto činnosti nevychádzame len z údajov spoločnosti, ale aj z bestpractise a z case studies, ktoré hovoria o tom, ako sa daný konkrétny problém riešil a aká aktivita patrila medzi tie, ktorá zaznamenala najväčšiu úspešnosť. 

 

Náš názov Accencis [exensis] v preklade znamená prístup. Na ňom si zakladáme a veríme, že každý biznis je iný a potrebuje inú starostlivosť. 

Prinášame komplexné zákaznícke riešenia, nie dohady. 

#SPOLOČNEPROTIKRÍZE

Team Accencis 

 

Použitý slovník:

metrika – číselne vyjadrený údaj ukazovateľa

dimenzia – typ, názov resp. vlastnosť ukazovateľa

Google Analytics – analytický nástroj od Google, ktorý sa napája na web stránky

bestpractise – najlepšie riešenia problémy

case study – konkrétny problém a jeho riešenia (poučný charakter)