Pri predajoch je dôležité poznať čo mi koľko vynáša a prečo. Pri tejto polemike sa môžu vyskytnúť otázky ako:

  • Aký kánal mi prináša najviac želaných akcií používateľa (klienta) a prečo?
  • Ako sa používateľ na mojich kanáloch správa? Čo ho zaujíma?
  • Aké kampane resp. kanály posilniť a aké uspať?
  • Aká je miera vracajúcich sa používateľov resp. klientov?
  • Aká je miera kúpyschopnosti a spokojnosti zákazníkov s mojím produktom / službou?
  • Ako vyriešiť poštovné, aby boli zákazníci spokojní? 

Aby sme našli odpovede na tieto otázky, musíme mať vhodné podklady na ich zodpovedanie. Bez analytiky nevieme určiť kto, čo robí na online kanáloch a či sú relevantné a efektívne v podnikaní klienta v takom stave, ako ich má v súčasnosti nastavené a prispôsobené. Preto my, ako externý analyticko-marketingový tím, chceme našim klientom prinášať nielen odpovede na otázky, ale aj odporúčania do budúcnosti ušité presne na jeho biznis. 

Z našej skúsenosti vieme, že veľa e-shopov či bežných web stránok je zastaralých a nevyužívajú svoj potenciál naplno. Nepoužívajú analytické nástroje, ktoré by im vedeli pomôcť spoznať zákazníka, určiť najdopytovanejší tovar či službu a podľa toho svoj online biznis prispôspôsobovať požiadavkám zákazníka.

Fakty online predaju

Preto v Accencis na každú vhodnú online platformu implementujeme dátový analytický nástroj, aby sme sa vedeli vhodne starať o vaš online biznis priestor. Všetky dáta, ktoré poskytujeme svojím klientom sú real-time, teda tie najaktuálnejšie. Na základe nich ďalej určujeme postup, akým by sa mala spoločnosť uberať, aby využila najlepšie to, čo jej poskytujú zákazníci. Všetky zmeny, ktoré vykonávame, najprv konzultujeme s klientom, aby bol o všetkých naších činnostiach informovaný a nedošlo k nedorozumeniam. V online priestore je veľa priestoru pre naše nekonvenčné zákaznícke riešenia, ktoré vedia daný nástroj jedinečne obohatiť a odlíšiť od konkurencie.

V týchto časoch pandémie a ekonomickej krízy je nemožné sa spoliehať výhradne na jeden segment, ktorý po dlhý čas prinášal bezproblémový odbyt. Biznis musí byť prichystaný na každý scenár. Preto sa aj my neustále vzdelávame a rozširujeme si obzory, aby sme vedeli prinášať naším klientom vždy aktuálne riešenia, ktoré prinášajú určitú stabilitu aj počas hektických časov.

Vy nám poviete, čo robíte a my vám povieme, ako by sa to dalo spraviť s využítím najmodernejších prístupov.

#SPOLOČNEPROTIKRÍZE

Team Accencis

 

Použitý slovník:

e-commerce platforma – väčšinou e-shop, ktorý môže fungovať s / bez platobnej brány

real-time výraz používaný na vyjadrenie toho, že dáta sú vždy aktúalne keď ich klient potrebuje

(marketingový) kanál – združené pomenovanie skupiny konkrétnych marketingových možností (mailmarketing, PPC online reklamy, webová stránka, webová aplikácia,…)

dátový nástroj –  analytický program, v ktorom vytvárame pre našich klientov real-time reporty ušité na mieru podľa našich odporúčaní a klientových požiadaviek