Tento článok sa bude venovať transformácií doteraz ukázaných myšlienok, návodov či postupov do praxe a názorných vizualizácií. Pre klienta môže byť analytický nástroj Google Analytics neprehľadný a nemusí si tam nájsť tie informácie, ktoré potrebuje. Preto všetky potrebné dáta vizualizujeme do prehľadných reportov v real-time analytickom nástroji.

V tomto článku sa ukážu údaje z našej web stránky, ktoré sa budú vizualizovať do analytického nástroja. Budú v ňom ukázané základné analytické dáta. V závislosti od typu biznisu sa pridávajú ďalšie ukazovatele, ktoré sú špecifickejšie, a tak dokážu mať ešte vyššiu výpovednú hodnotu v kombinácií so základnými ukazovateľmi.

Základné KPI (Key Performance Indicators):

Medzi tie najzákladnejšie ukazovatele patria:

Web:

  • Používatelia vs. Noví používatelia,
  • Zobrazenia stránky,
  • Bounce rate vs. Exit rate (%) –> rôzne miery odchodov z webu,
  • Počet sessions na používateľa,
  • a iné.

Marketingová komunikácia:

  • CTR (Click-through-rate %) –> relevancia obsahu reklamy,
  • CAC (Customer Acquisition Cost) –> koľko ma stojí získanie jedného používateľa či zákazníka,
  • RPU (Revenue per User) –> koľko profitu mi prinesie jeden zákazník,
  • RPC (Revenue per Cost) –> koľko získam z každého vynaloženého eura,
  • a iné.

V ďalších pokročilejších ukazovateľoch sa vie zistiť napr. kúpyschopnosť  segmentov, stabilita trhu, podrobné správanie používateľov na webe, miera konverzie (požadovanej aktivity používateľa),…

Dôležité si je určiť tie najpodstatnejšie a riadiť sa podľa nich, lebo keď sa riadime aj podľa ukazovateľov, ktoré nemusia byť smerodajné, môže to priniesť nesprávne rozhodnutia a chaos do podniku. Pri vytváraní reportov používame rozdelenie reportu na časti, ktoré sú logicky prepojené. Takto vieme sledovať jednotlivé aktivity osobitne, ale aj komplexne a určiť vzťahy medzi týmito aktivitami.

 

Grafy a tabuľky:

Ďalšou užitočnou vecou môžu byť stĺpcové grafy a tabuľky, v ktorých ak povieme klientovi ako v nich čítať, sú relevantnými podkladmi pre kampane, optimalizácie a pod. Konkrétny príklad: Na základe dát sa vie posilniť podporou predaja určité časové obdobie, ktoré vychádza ako najslabšie spomedzi ostatných. Ďalší príklad: Na základe ukazovateľov, ktoré znázorňujú typy zariadení sa vie optimalizovať web (dizajnovo, obsahovo, technicky,…) pre tieto zariadenia. A mnoho iného.

Poslednou časťou ukážkového reportu je znázornenie toho, odkiaľ sa na stránku používateľ preklikne a akú to má výpovednú hodnotu: Konkrétny príklad: Ak viem, že pri google/cpc je vysoký Bounce Rate, tak treba optimalizovať kampaň (segmenty, zacielenie,…) alebo web po obsahovej stránke. Pri jednotlivých častiach stránky viem určiť to, že či používateľom vyhovuje web ako taký a či na ňom vedia nájsť presne to, čo potrebujú. Samozrejme tieto dve tabuľky spolu súvisia a sú medzi nimi vzťahy, ktoré treba s klientom podrobne prebrať a vysvetliť mu ich v širších súvislostiach. 

Záver

K real-time reportu poskytujeme nášmu zákazníkovi aj real-time odporúčania. Pravidelne prehľady kontrolujeme a ponúkame najaktuálnejšie riešenia v prehľadnom zozname pribaleného k reportu. Všetky nastavenia, ktoré vykonáme súvisia s jasnou výpovednou hodnotou pre zákazníka tak, aby mu dáta priniesli informovanosť, nie zmätok. Dobrý report súvisí aj s dobrým nastavením zdroja. Len tak vie byť výsledná práca resp. výstup relevantný. 

Korektnosť. Analýzy. Výsledky.

Team Accencis

#SPOLOČNEPROTIKRÍZE

 

Pozn.: Dáta použité vo vizuáloch sú neaktuálne a prispôsobujú sa individuálne vzhľadom na zákaznícke požiadavky a naše odporúčania. Report má ilustračný charakter.