V dátach, ale aj v iných oblastiach podpory podnikania, sa netreba na skutočnosti pozerať len jednostranne a konkrétne. Takýto prístup môže síce vyriešiť určitý problém, ale otázka zostáva: „Do kedy?“, alebo, „Je to dostatočné riešenie na udržanie stability?“. Práve pre tieto prípady je potrebné využiť externé a nezaiteresované tímy, ktoré vedia objektívne posúdiť tieto skutočnosti a prísť s komplexným riešením. 

Treba myslieť  v kontexte a v širšom slova zmysle. Ísť ku zdroju!

Možno otrepané slovné spojenia, no tak dôležité pre stabilitu a rozvoj. Každý môže o nich hovoriť, no ide vždy zodpovedný pracovník dostatočne hlboko a vie správne skúmať problém?  Ak by dátový analytik vychádzal len z údajov, ktoré mu poskytuje určitá vzorka zákazníkov, tak sa môže stať, že výsledky analýz budú skreslené vďaka tomu, že tento súbor dát je nedostatočný, a tak by sa mohlo podnikanie uberať nesprávnym smerom a nemuselo by zaujať ten segment, na ktorý v spoločnosti cielili produkty alebo služby. Teda by ich museli kompetentní vymyslieť nanovo, čo by znamenalo ďalší čas, peniaze a pravdepodobne do budúcna aj menšiu popularitu či už zo strany zamestnancov, lebo boli pripravení na iné odvetvie a aj zákazníkov, ktorí by mohli vycítiť nedostatočnosť ponúkaného produktu či služby. 

V Accencis ponúkame riešenia, ktoré vychádzajú ako aj z dát doposiaľ získaných, tak aj z dát, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnemu segmentu, trhu, krajine či odvetviu a vzájomne prepájame tieto dáta. Z nich vytvárame informácie vychádzajúce od jadra problému do detailov zaručujúcich špecifickú silu a pridanú hodnotu spoločnosti.

Vedeli ste, že: 

„Marketingový princíp 3M musí byť použitý v správnom poradí: trh, správa a médium. Jedna z najväčších chýb a zlyhaní v marketingovej komunikácii vyplýva z použitia 3M v nesprávnom poradí. (culturepartnership.eu)

Bežná otázka: Ak je dom postavený na zlom základe, ako dlho vydrží? My sa pýtame: „Dá sa na zlých základoch stavať?“. A tomuto prístupu kladieme veľkú váhu, nakoľko nestačí len vedieť „ako“, ale aj „z čoho“ a do budúcna aj „ako ďalej“.

A ako to robíme?

  1. Rozdelíme celky na logické časti a určíme medzi nimi vzťahy.
  2. Identifikujeme a nahradíme slová, ktoré majú nesprávny význam, alebo ľahko zameniteľný.
  3. Vytvoríme z dát informácie.
  4. Porovnáme ich so skutočnosťou a z minulými obdobiami.
  5. Overíme ich u kompetentných v spoločnosti.
  6. Vytvoríme závery a komplexné odporúčania vychádzajúce z dát podniku, ako aj trhu. 

Radi sa aj s Vami stretneme a skonzultujeme Váš prechod na data-driven komplexný prístup a riadenie. 

Marketing. Obchod. HR. Je to kompexný systém, nie samostatné oddelenia.

Team Accencis