V tomto článku budem narážať na skutočnosť vyzdvihnutú v minulom blogu. Často čítam príspevky o tom, ako vie táto situácia nepriaznivo pohnúť s mentálnym zdravím človeka  (viď. https://www.helpguide.org/articles/depression/dealing-with-depression-during-coronavirus.htm). Jedným z bodov, o ktorom sa tu hovorí je „filtrovať informácie“ resp. limitovať čas stráveny pri zdrojoch informácií, a to z jednoduchého dôvodu: priveľa negatívnych správ, vie človeku sprvu zničiť deň. Ak ich však prijíma denno-denne, tak organizmus padá do akejsi pochmúrnej nálady, ktorá je nepriaznivá ako na duševné zdravie človeka, tak aj na jeho výkon a chuť ísť vpred vo svojom živote. Začína stagnovať a báť sa vo svojom vnútri o to, čo bude zajtra. Čím väčšie množstvo informácií, tak tým väčšia šanca zachytiť hoax – skreslenú až nepravdivú informáciu. 

Každý deň sa stretávame s číslami. Konkrétne v tomto prípade to sú čísla pozitívnych prípadov, celkovo vykonaných testov, počet vyliečených pacientov, počty pozitívnych v okresoch, krajoch, ekonomické čísla prepadov hospodárstva či úmrtí. Ako si z tých všetkých dát, čísel a informácií vybrať to, čo je relevantné a nie len to čo píšu politici na sociálnych médiách či v tlači. 

Rozoberme to. Ale komplexne a s dátami.

Testovanie

Od prvého potvrdeného prípadu sa na Slovensku testuje o  3102% viac, v porovnaní s maximom do dnešného dňa. Pri dnešných číslach testovaní by to bolo cca. 28 prípadov pri 9492 testoch. Tak nepresné resp. nesmerodajné to zo začiatku bolo. Teraz to je 704 prípadov z 9492 testov. Znamená to to, že keď sa viac testuje, mala by aj hodnota určitého ukazovateľa rásť, ale aj to, že sa zvyšuje relevantnosť vzorky a zachytáva sa v určitej zvýšenej miere časť potenciálnych ohrození vo vzťahu k zdravým obyvateľom resp. tým negatívnym. 

Pribudlo 704 nových prípadov. Otestovali 9492 vzoriek. Vyliečilo sa 37 pacientov. 

Čo si má človek z takejto informácie zobrať? Netreba veriť niektorým oznamom, ktoré hovoria: „Nový rekord.„, alebo, „Zánik sa blíži“. Je to nezmysel. Netreba sa orientovať, len na číslo pozitívnych prípadov. To je každý deň iné a pôsobia naň rôzne faktory (počet testovaní, vzorka,…). Dôležitá dátová informácia je tá, že sa vyliečilo 37 pacientov. Je to súbor, ktorý možno od pozitívnych prípadov odčítať. Tento výsledok sa ďalej vydelí počtom testovaných vzoriek a výjde určitá hodnota, ktorá keď sa vynásobí 100%, tak dá percentuálny nárast, ktorý je objektívnejší a na ktorý sa treba doplnkovo pozerať. Pred určitým časom by sa dali odpočítať aj tí, ktorí sa vrátili zo zahraničia a museli byť v karanténe a podobne. Ďalšim dôležitým faktorom je miera reprodukcie, ktorá by mala byť pod hodnotou 1 pri znižovaní trendu nárastu prípadov. 

Berme to ako spoločné víťazstvo, keď sa dostaneme pod 5%!

WHO informuje, že percentuálna miera, ktorá hovorí o akejsi „situácií pod kontrolou“, je menej ako 5% pozitívnych prípadov na COVID-19, najmenej za posledné 2 týždne. Na Slovensku sa táto hodnota aktuálne rovná 8,2% čo znamená, že situácia ešte nie je kritická, no treba dodržiavať  nariadenia vlády resp. byť sebakritický a správať sa tak, aby som sa aj napriek tomu, že nemám príznaky a možno som negatívny, ako keby som bol pozitívny. Jedine tak sa vie čo najrýchlejšie toto obdobie skončiť a pomaly sa vracať do akéhosi normálu. 

Je tracking resp. dohľadávanie kontaktov aktuálne efektívne? 

Určite nie! Z dôvodu, že sa tento proces vykonáva „po starom“, a to najmä telefonickým spôsobom. Chybovosť tejto metódy dohľadania je stále veľmi veľká a efektivita pracovníkov je nedostatočná, nakoľko počet dohľadávateľov a počet kontaktov je v kritickom nepomere. Ak by sa šírenie podobalo českému alebo talianskému scenáru, tak by sa dohľadávatelia psychicky zrútili a celý systém by postupne kolaboval. Aj toto je jeden z faktorov, prečo sa zavádzajú rôzne reštriktívne opatrenia. Samozrejme hlavnou prioritou je ochrana životov, najmä tých najviac ohrozených. Riešením by bolo softvérové riešenie resp. aplikácia, ktoré by bola voľne dostupná a fungovala by na základe polohy, identifikácií pozitívnych prípadov a iných premenných tak, aby bola čo najviac relevantná a uľahčovala prácu zodpovedným osobám. Myslieť si, že sledovanie polohy zariadení, teda používateľov sa vo svete nepraktizuje, je naivné. V každej aplikácií, hre, navigácií,  sa cez sim kartu, ba už aj vtedy, keď si zapneme internet, spracovávajú a aktualizuj rôzne dáta. Niektoré aplikácie už ani nechcú fungovať bez udania polohy. Teda deje sa to tak či onak a v tomto prípade by sa jednalo o pozitívnu vec v oblasti GPS trakcingu, aby sa ľahšie vyhľadávali kontakty a proces bol v určitej miere zautomatizovaný. Toto musí byť ale za predpokladu, že tieto citlivé informácie budú mať zachovanú svoju integritu, bezpečnosť a komformitu. Nedostanú sa k nekompetentným a tí, ktorí k ním majú prístup musia mať najprísnejšie prieverky bezpečnosti. 

Opatrenia podľa historických dát a ako funguje predikcia? 

Keď som vo svojom okolí navrhoval zmenu opatrení, odpoveď bola: „Ešte nie sú na to vyhlásenia a regule.“ Opäť sa na to pozrime do jadra – komplexne. Vyhlásenia sú robené na základe historických dát. Teda podľa tých, ktoré sú zrejmé a jasné z predošlých dní, týždňov či mesiacov. Prečo sa nerobia preventívne opatrenia a prečo neprídu o týždeň – dva týždne skôr? Ľudia by to považovali za zbytočné strašenie, zavádzanie a neboli by ochotní dodržiavať to, čo by sa im povedalo. Česť výnimkám! Ľudia potrebujú byť vystrašení aby fungovali. No treba vedieť  hranicu, kedy sú vystrašení a fungujú a kedy sú natoľko rezistentní, že prestávajú počúvať. Netreba len strašiť, treba aj povzbudzovať ľudí a vysvetľovať im, prečo to čo sa zavádza je dôležité. 

Predikcia vývoja tejto zdravotnej situácie bola veľmi nepresná. Ale nie je to chyba analytikov, ale v tomto prípade nedostatkom dát a veľkou kritickou neznámou  „ľudia“ a ich tolerancia k zavádzaniu opatrení. Ak by sa tieto predpoklady robili teraz, mali by presnejšiu výpovednú hodnotu.

Vedieť vidieť vpred.

Je za čo chváliť?

Určite áno! Mám informácie o tom, že zodpovední v oblasti zdravia a vyhľadávania kontaktov na Orave pracujú od rána do večera a zaspávajú s tým pocitom, že nestihli všetko spraviť, a teda neidentifikovali všetky možné zdroje šírenia. Verím, že to takto funguje v každej časti Slovenska. Všetci, od hygienikov, cez zdravotný personál a záchranné zložky až po dobrovoľníkov alebo brigádnikov priamo pri odberoch treba rešpektovať a ul’ahčovať im prácu tým, že keď sme priamo na mieste odberu, tak sa nezdráham alebo nepokladám zbytočné otázky a na druhej strane v krajine ako takej sa morálne a svedomito správam, aby som bol čo najmenšou príťažou.

Počas pomalého utichania korony, začína práca!

Malo by začať obdobie vypracování krízových plánov vo všetkých oblastiach a príprava či už to vzdelávacieho procesu v online priestore alebo v koordinácií zamestnancov v pracovnom prostredí a pod. Je dôležité vedieť podľa čoho postupovať v krízových situáciách a nevymýšľať ich za pochodu, lebo vtedy je veľká pravdepodobnosť k chybovosti. Treba povolať odborníkov a pozrieť sa na case studies a best practise prístupy, ktoré sa vo svete osvedčili a upraviť ich na naše podmienky. Netreba vymýšľať už to, čo je vymyslené.

Záver a myšlienky k nemu

Cieľom tohto príspevku bolo informovať čitateľov, aby neverili všetkému čo kto píše a premýšľali kriticky, racionálne a podľa možností aj dátovo. Emócie vedia spraviť veľa škody a nemusia byť pochopené. Samozrejme, tie problémy sú omnoho komplexnejšie a zložitejšie, ale tu som vybral len časť, ktorú si myslím, že je najpodstatnejšia a pristupoval som k nej s nadhľadom. 

  • Nebudem jazdiť na dovolenku za hranice, keď sa naša republika borí v problémoch. 
  • Nebudem jazdiť na dovolenku za hranice, lebo môžem priniesť domov nečakaný darček.
  • Nebudem „rebelovať“ v poriadnom nenosení rúška, ale budem sa správať odhľaduplne.
  • Nebudem na druhého kričať a znepríjemnovať mu deň, lebo neviem čím si prechádza.
  • Budem sa snažiť byť pozitívny a pomáhať ľudom vo svojom okolí.

Dáta. Informácie. Znalosti. Skúsenosti. Rešpekt. Piliere data-driven.

Team Accencis