Akuálne najčítanejšie

Subscribe Now

Trending News

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním našich cookies.
Vzdelávanie

Data-driven korona 

V tomto článku budem narážať na skutočnosť vyzdvihnutú v minulom blogu. Často čítam príspevky o tom, ako vie táto situácia nepriaznivo pohnúť s mentálnym zdravým človeka  (viď. https://www.helpguide.org/articles/depression/dealing-with-depression-during-coronavirus.htm). Jedným z bodov, o ktorom sa tu hovorí je „Filtrovať informácie“ resp. limitovať čas stráveny pri zdrojoch…

Vzdelávanie

Aký som? Áno! Aký je trh? Určite! 

V dátach, ale aj v iných oblastiach podpory podnikania sa netreba na skutočnosti pozerať len jednostranne a konkrétne. Takýto prístup môže síce vyriešiť určitý problém, ale otázka zostáva „Do kedy?“ alebo „Je to dostatočné riešenie na udržanie stability?“. Práve pre tieto prípady je potrebné využiť…

Case Study, Vzdelávanie

Dosť bolo teórie, chce to prax! 

Tento článok sa bude venovať transformácií doteraz ukázaných myšlienok, návodov či postupov do praxe a názorných vizualizácií. Pre klienta môže byť analytický nástroj Google Analytics neprehľadný a nemusí si tam nájsť tie informácie, ktoré potrebuje. Preto všetky potrebné dáta vizualizujeme do prehľadných reportov v real-time…

Vzdelávanie

Beriem si na analytiku pôžičku 

Týmto blogom som chcel . . .  V mysliach ľudí je do určitej miery zakorenené to, že dáta, databázy, reporting, preskripcia a transkripcia sú určené len veľkým korporátom, ktoré majú na to vyčlenené nemalé finančné prostriedky a môžu si dovoliť riadiť sa podľa dát. Svoj…

Vzdelávanie

Dátové real-time e-commerce platformy 

Pri predajoch je dôležité poznať čo mi koľko vynáša a prečo. Pri tejto polemike sa môžu vyskytnúť otázky ako: Aký kánal mi prináša najviac želaných akcií používateľa (klienta) a prečo? Ako sa používateľ na mojich kanáloch správa? Čo ho zaujíma? Aké kampane resp. kanály posilniť…

Vzdelávanie

Dátová analytika 

V tomto storočí sa kladie dôraz na spoznanie zákazníka, t.j. vedieť určiť jeho požiadavky na produkt alebo službu a jeho správanie na rôznych platformách (kanáloch), ktoré aktuálne praktizuje daná spoločnosť (e-shop, web, online reklama, newsletter, mail marketing, …). Ľudia, odborníci, ktorých poveríte touto úlohou väčšinou…