Akuálne najčítanejšie
Subscribe Now
Trending News
Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním našich cookies.
Vzdelávanie

Data-driven korona 

V tomto článku budem narážať na skutočnosť vyzdvihnutú v minulom blogu. Často čítam príspevky o tom, ako vie táto situácia nepriaznivo pohnúť s mentálnym zdravím človeka  (viď. https://www.helpguide.org/articles/depression/dealing-with-depression-during-coronavirus.htm). Jedným z bodov, o ktorom sa tu hovorí je „filtrovať informácie“ resp. limitovať čas stráveny pri zdrojoch…

Vzdelávanie

Aký som? Áno! Aký je trh? Určite! 

V dátach, ale aj v iných oblastiach podpory podnikania, sa netreba na skutočnosti pozerať len jednostranne a konkrétne. Takýto prístup môže síce vyriešiť určitý problém, ale otázka zostáva: „Do kedy?“, alebo, „Je to dostatočné riešenie na udržanie stability?“. Práve pre tieto prípady je potrebné využiť…