Akuálne najčítanejšie

Subscribe Now

Trending News

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním našich cookies.
Vzdelávanie

Data-driven korona 

V tomto článku budem narážať na skutočnosť vyzdvihnutú v minulom blogu. Často čítam príspevky o tom, ako vie táto situácia nepriaznivo pohnúť s mentálnym zdravým človeka  (viď. https://www.helpguide.org/articles/depression/dealing-with-depression-during-coronavirus.htm). Jedným z bodov, o ktorom sa tu hovorí je „Filtrovať informácie“ resp. limitovať čas stráveny pri zdrojoch…

Vzdelávanie

Aký som? Áno! Aký je trh? Určite! 

V dátach, ale aj v iných oblastiach podpory podnikania sa netreba na skutočnosti pozerať len jednostranne a konkrétne. Takýto prístup môže síce vyriešiť určitý problém, ale otázka zostáva „Do kedy?“ alebo „Je to dostatočné riešenie na udržanie stability?“. Práve pre tieto prípady je potrebné využiť…

Case Study

Mint.com: Z nuly k miliónu 

V tejto prípadovej štúdií chcem poukázať na to, aké je dôležité zadefinovať činnostiam v spoločnosti ciele a koncepciu. Tak, ako to vizualizuje náš (no)data model v blogu Dátová analytika, ktorý sa nachádza v sekcií Vzdelávanie. V tomto prípade sa ale jedná o prístup, ktorý sa…