V tomto článku budem narážať na skutočnosť vyzdvihnutú v minulom blogu. Často čítam príspevky o tom, ako vie táto situácia nepriaznivo pohnúť s mentálnym zdravím človeka  (viď. https://www.helpguide.org/articles/depression/dealing-with-depression-during-coronavirus.htm). Jedným z bodov, o ktorom sa tu hovorí je „filtrovať informácie“ resp. limitovať čas stráveny pri zdrojoch…